Tjänster

Vi har ett brett sortiment av bilar och kranar.

Prata med oss så skickar vi en lämplig bil för just din typ av transport.

Vi kan hjälpa dig med detta:

  • lyft av olika slag.
  • kranbilstransporter.
  • släptransporter.
  • lyft med personkorg.
  • transport av t.ex. jord, sand och grus.
  • specialtransporter, bred last, farligt gods.
  • skräpflak & containrar 5-40 m3 för uthyrning.
  • förrådscontainrar 8-40 fot för uthyrning & försäljning.
  • lastmaskiner.