Fredrikfrakt AB grundades av Fredrik Jonsson (VD) vid millenium-skiftet och drivs som ett aktiebolag.

Företaget har idag 28 bilar (kranbilar / lastväxlare / liftdumper / betongbilar / små täckta med bakgavelhiss),

3 lastmaskiner och div. släp, skräpflak och containrar.

Idag är vi 35 anställda och hyr in personal efter behov och efterfrågan.

Affärsidé

Fredrik Frakt skall erbjuda våra kunder en god service till ett bra pris!

Vi ska vara anträffbara för akut och snabb service!

Vi kör och lyfter allt, överallt! Inget är omöjligt!

Nöjda kunder är vårat motto!

Våra specialiteter är kranbilstransporter men kör även jord, grus, sand. Vi utför även specialtransporter som bred last samt farligt gods. Vi har tillhörande redskap som gripskopa, timmergrip, lyftok till båtar m.m.

Skräpflak & containrar 5-40 m3 för uthyrning till bra priser.

Förrådscontainrar 8-40 fot har vi till både uthyrning & försäljning.

Miljö och kvalitet

Vi arbetar för Kvalitet ISO 9001 och Miljö 14001.

Arbete har påbörjats för att bli certifierade så snart som möjligt.

Vi använder oss av miljöbränsle, oljor m.m. Saneringsmedel finns i bilarna vid eventuellt slangbrott.