Vi går samman i gemensamt bolag!

Unikt tjänsteutbud i gemensamt bolag!

Fredrik Frakt AB som ägs av Fredrik Jonsson och Renall AB, ägt av Ronny och Marie-Louise Fyhr slår samman våra företag genom en fusion till ett gemensamt bolag som kommer att heta Renall.

Bägge bolagen har mångårig historik och en stadig tillväxt inom sina respektive verksamhetsområden. Genom sammanslagningen skapar vi ett starkare företag där våra olika tjänster kompletterar varandra väl.

Vår ambition är att ha fortsatt tillväxt och att detta skall gynna våra kunder med ett bredare och mer konkurrenskraftigt tjänsteutbud.

Vi har en mycket stark konjunktur och spännande marknad i Östergötland. Detta tillsammans med det faktum att många kunder i större omfattning vill ha en leverantör till så många tjänster som möjligt, är en av anledningarna till att vi slår ihop företagen.

Vi har under en längre tid fört samtal med varandra. Det har visat sig att vi har samma syn på hur verksamheten ska bedrivas.  Sammanslagningen känns som ett naturligt steg i båda företagens utveckling och tillväxtplaner.

I det nya bolaget blir Ronny Fyhr VD, Fredrik Jonsson VVD och affärsområdeschef

Frakt & Entreprenad. Marie-Louise Fyhr marknadschef. Vi är alla tre mycket måna om våra medarbetare och ser sammanslagningen som en trygghet för dem.

Vi kommer fortsätta att vara det nära, lokala företaget med korta beslutsvägar och hög servicegrad, men med ett större utbud och hoppas att du som kund kommer att uppleva det lika positivt som vi.

Fakturering/betalningar från respektive företag kommer under en övergångsperiod ske som tidigare.

Våra kontaktvägar kommer under en övergångsperiod att fungera som tidigare.

Fredrik Frakt 011-19 00 00, Renall 011-10 13 90

Vid frågor kontakta oss gärna:

Fredrik Jonsson 0730-747472, fredrik@fredrikfrakt.se  Ronny Fyhr 0705-317892 ronny.fyhr@renall.se

Marie-Louise Fyhr 0705-550096 ml.fyhr@renall.se

 

ff-logo-svart      ff-renall-logo